تبلیغات


بخواد بشه میشه...

کارتون coco رو دیدم، زندگی بعد از مرگ رو نشون میداد و میگفت آدم ها اینجا زنده اند در صورتیکه کسی در دنیای زنده ها به یادشان باشد، در آخرش همه از یادها میروند ولی بعضی ها زودتر، بعضی ها دیرتر.

حالا یه لحظه فکر کن، بعد از مرگت چه کسی تو را یاد میکند...

دیشب خواب یه آدمی رو دیدم که آخرین بار شاید ده سال پیش دیده بودمش، واقعا این چیزا کجای ذهن آدم مخفی و ذخیره میشه...منبع این نوشته : منبع