تبلیغات


هرچه از دل برآید...

"پروژه گلها قصد دارد با دوباره خوانى و اجراى مجدد ترانه هاى گلها پیوندى نو بین نسل جدید و موسیقى دهه هاى قبل ایجاد کند در این پروژه سعى میشود هر از چند گاهى یک ترانه زیبا به مخاطب ارائه شود و از آنجا که تنها در فضاى مجازى و نه رسانه هاى صوتى و تصویرى شناخته شده نشر آن انجام میشود باز نشر و معرفى آن امیدواریم توسط خود مخاطبان آن باشند"
با سپاس 
حسین بهاربین

کاری که حسین بهاربین داره میکنه، یک کار دلی هست، کامل مشخصه که دلش داره میخونه، جدیدا آهنگ خداحافظ ای جوانی من رو از بانو الهه بازخوانی کرده است، چقدر زیبا، چقدر زیبا، قسمتی از دلم زیبا شد با گوش کردن به این بازخوانی و همچنین آهنگ اصلی با صدای بانو الهه...

 


منبع این نوشته : منبع